CHARLES ERSDALIN VYÖHYKETERAPIA

MITÄ ON VYÖHYKETERAPIA?

Vyöhyketerapia on ihmisen heijaste- sekä signaalijärjestelmää hyödyntävä hoitomuoto, jossa jalkaterän heijastealueita käsittelemällä vaikutetaan tasapainottavasti elimistön fysiologisiin prosesseihin ja siten helpotetaan tasapainon saavuttamista koko kehossa. Charles Ersdalin vyöhyketerapiassa jokaisella hoitokerralla käsitellään kokonaisuus eli kaikki kehon järjestelmät ja jokainen rakenteellinen alue kehossa jalkaterissä sijaitsevien heijasteiden kautta.

MIHIN CHARLES ERSDALIN VYÖHYKETERAPIA PERUSTUU?

 • Anatomiaan - Mistä rakennumme
 • Fysiologiaan - Miten elimistömme toimii
 • Immunobiologiaan - Miten elimistömme käsittelee erilaisia sairaustiloja
 • Patologiaan - Millaisia sairauksia meillä on

YLEISIMMÄT OIREET TAI SAIRAUDET AIKUISILLA, JOIDEN TAKIA HAKEUDUTAAN VYÖHYKETERAPIAAN:

 • Tulehduskierteet esim. poskiontelon tulehdukset, virtsatietulehdukset
 • Stressi, sympaattisen hermoston yliaktiivisuus, hermoston yli- tai alivireystilat
 • Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat esim. niskavaivat kuten whiplash, erilaiset selkävaivat
 • Väsymys, uupumus, burn out
 • Unettomuus, jet lag
 • Päänsärky, migreeni
 • Hedelmättömyys
 • Hormonitoiminnan ongelmat yleisesti
 • Kilpirauhasen ongelmat
 • Imetys- ja raskausajan ongelmat
 • Kuukautishäiriöt, kuukautiskivut
 • Vaihdevuosioireet
 • Aineenvaihdunnan häiriöt
 • Allergia, astma
 • Lihassärky ja erilaiset kiputilat kehossa
 • Hermokivut, iskias, liitoskivut
 • Suolisto-ongelmat esim. ummetus, ärtynyt suoli, kiputilat, turvotus
 • Verenpaine, kohonnut kolesteroli
 • Iho-ongelmat esim. akne, atopia, kuiva iho, ruusufinni
 • Alhainen vastustuskyky
 • Niveltulehdukset
 • Eturauhasvaivat
 • Vammoista ja loukkaantumisista kuntoutuminen

MITÄ VYÖHYKETERAPIASSA TEHDÄÄN JA MITEN SE TOIMII?

Vyöhyketerapiassa tuetaan ja hoidetaan ihmisen terveyttä, ei sairautta.  Sairauksien hoidossa on hyvä kääntyä lääkärin puoleen. Ihmisellä saattaa olla jokin sairaus hoitoon tullessa, mutta vyöhyketerapiassa hoidetaan aina ihmisen kokonaisuutta, ei koskaan sairautta. Vyöhyketerapiassa ei keskitytä itse sairauteen, vaan tuetaan kehon omia prosesseja ja keskitytään mahdollistamaan kehon eri osien oikeanlainen toiminta, jotta päästäisiin mahdollisimman lähelle tasapainoa. Ihmisen kokonaisuus osaa itse omalla toiminnallaan hoitaa itsensä terveeksi, vyöhyketerapia keskittyy tukemaan ja mahdollistamaan tämän. Riittävän hyvään tasapainoon päästyään oireet jäävät historiaan ja ihminen voi hyvin.

Charles Ersdalin koulukunnan mukaisessa vyöhyketerapiakäsittelyssä asiakas on mukavassa istuma-asennossa nojatuolissa ja vyöhyketerapeutti käsittelee heijastealueita asiakkaan jalkaterien alueelta.  Näillä heijastealueilla on vastineet eri puolilla kehoa. Vyöhyketerapeutti painelee sormin ja rystysin heijastealueita jaloista, jolloin vaikutetaan vyöhykeratoja pitkin kehon rakenteisiin ja toimintoihin.

Vyöhyketerapian toimintaperiaate on nykypäivän tieteellisten kriteerien mukaan vielä epäselvä. Todennäköisin teoria vyöhyketerapian toimintamallista on se, että jokainen kohta jalkaterässä liittyy meridiaaniin, eräänlaiseen vyöhykerataan tai pituuspiiriin, jonka kautta on suora yhteys vastaavaan kohtaan kehossa. Jalkaterästä terapeutin antama impulssi nousee vyöhykerataa pitkin sitä vastaavaan elimeen tai kehon osaan ja sieltä impulssi kulkee keskushermostoa pitkin aivoihin hypotalamuksen autonomiseen keskukseen. Siellä viestiä tulkitaan, jonka perusteella saadaan joko sympaattinen reaktio (stimuloiva vaikutus) tai parasympaattinen reaktio (vaimentava vaikutus) takaisin sellaisiin elimiin tai kehon alueisiin, jotka ovat epätasapainossa.

Heijastealueita käsitellessä selviää, missä kohtaa kehoa on epätasapainotila, joka mahdollisesti aiheuttaa kehoon oireita. Myös epätasapainotilan syy on usein mahdollista löytää vyöhyketerapian keinoin. Esimerkiksi, jos asiakkaalla on häiriö maksan toiminnassa tai rakenteessa, se löytyy maksaa vastaavalta heijastealueelta jalkapohjasta. Maksan häiriö voi liittyä esimerkiksi asiakkaan immuunijärjestelmän ongelmiin, jolloin maksassa sijaitsevien Kuppferin solujen heijastealueelta jalasta usein löytyy merkki epätasapainotilasta. Jos asiakkaalla taas on esimerkiksi suonikohjuja jalkojen pinnallisissa iholaskimoissa, löytyy käsittelyssä epätasapainotila usein jalkaterän sisäsivulta, vena saphena magna -laskimon heijastealueelta. Jos asiakkaalla on haavaisen paksusuolen tulehdus colitis ulcerosa, merkkejä epätasapainotilasta löytyy eri puolilta jalkaterää mm. maksan, pernan, kateenkorvan, lisämunuaisten, suoliston, munuaisten, hypotalamuksen, ulkoisen lymfan sekä hermostossa 10.aivohermon eli vagushermon ja erityisesti sen solar plexus -hermopunoksen heijastealueilta.

Jalkaterän heijastealueiden käsittely aktivoi niitä vastaavat alueet kehossa, jolloin kehon korjaava, palauttava ja uudistava toiminta mahdollistuu ja mahdollinen häiriö voidaan korjata. Vyöhyketerapiassa siis aktivoidaan keho tekemään töitä keskenjääneiden tai epätasapainossa olevien prosessien korjaamiseksi. Kun ihmisen kokonaisuus on omalla toiminnallaan korjannut epätasapainotilat, keho on tasapainossa ja ihminen voi hyvin.

Charles Ersdalin koulukunnan mukaisessa vyöhyketerapiakäsittelyssä käydään aina läpi ihmisen kokonaisuus. Kaikki mitä löytyy ihmisestä, löytyy myös heijastealueilta: kaikki ihmisen rakenteet, elimet, lihakset, luut, kudokset ja solut, sekä järjestelmät, verenkierto, lymfankierto, hermosto, sekä hormonitoimintaan, kuonanpoistoon, immuunijärjestelmään, aineenvaihduntaan ja imeytymiseen liittyvät toiminnot. Jokaisessa vyöhyketerapiakäsittelyssä käsitellään tietyssä järjestyksessä kaikki kokonaisuuteen vaikuttavat heijastealueet. Erikoistilanteissa saatetaan kuitenkin tarvittaessa jättää joitain alueita käsittelemättä.

Ennen ensimmäistä vyöhyketerapiakäsittelyä kartoitetaan asiakkaan nykyistä tilannetta ja terveyshistoriaa, keskustellaan asiakkaan hyvinvoinnista ja mahdollisista oireista, joiden vuoksi vyöhyketerapiaan on hakeuduttu. Samalla selviää myös, onko hoidolle esteitä.

Vyöhyketerapiakäsittelyn aikana käydään läpi heijastealueita ja on myös mahdollista asiakkaan niin halutessa keskustella asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista. Heijastealueilta selviää elimistön nykytila. Jos asiakas haluaa, vyöhyketerapeutti voi kertoa myös miten omaan terveydentilaansa voi itse vaikuttaa ja antaa kotihoito-ohjeita.

Hyvinvointia tukevat ja terveyttä ylläpitävät elämäntavat ovat tärkeitä, jotta saatuja hyviä tuloksia saadaan ylläpidettyä ja tulevia haasteita ennaltaehkäistyä. Säännölliset vyöhyketerapiakäynnit auttavat pysymään terveenä muuttuvien elämän olosuhteiden keskellä.

VYÖHYKETERAPIAN ENSIKÄYNTI

Ensimmäisellä käynnillä selvitetään vyöhyketerapiahoidon soveltuvuus asiakkaalle, kartoitetaan asiakkaan terveyshistoriaa sekä nykytilannetta. Vyöhyketerapiassa käsitellään kaikki heijastealueet jalkaterien alueelta: jalkaterien sivuilta, jalkaterien päältä, kantapäästä, nilkoista, jalkapohjista ja varpaista. Jalkaterien heijasteiden kautta vaikutetaan koko elimistöön. Heijasteet käydään läpi tietyssä järjestyksessä, painelemalla niitä käsin sekä joskus tiettyjä alueita voidaan myös käsitellä erityisellä vyöhyketerapiapuikolla. Heijasteiden käsittelyjärjestys on aina sama, paitsi jos kyseessä on erikoistilanne kuten raskaus, jolloin kaikkia heijasteita ei käsitellä. 

Ensimmäisellä käynnillä selviää tuntuma nykytilanteesta eli mitä kehossa on sillä hetkellä meneillään, mm. autonomisen hermoston tila, hormonitasapaino, sisäelinten tilanne, selkärangan kunto, kuonanpoistoon ja imeytymiseen sekä veren- ja lymfankiertoon liittyvät tilat kehossa. Tilanteen mukaan selviää myös jatkohoitojen tarpeellisuus ja hoitosarjan pituuden arviointi.

Kaikki vyöhyketerapiakäsittelyssä selviävät terveyteen liittyvät asiat ja antamanne tiedot ovat luottamuksellisia ja käsitellään tietosuojalain mukaisesti.

Miten vyöhyketerapiahoitoon kannattaa varautua?
- Jätä jalat voitelematta samana päivänä ennen hoitoa
- Vältä alkoholin nauttimista samana päivänä, sekä ennen että jälkeen hoidon
- Vältä kovatehoista liikuntaa samana päivänä hoidon jälkeen
- Vältä saunomista samana päivänä hoidon jälkeen
- Varaa rauhallista lepoaikaa samalle päivälle hoidon jälkeen
- Kiinnitä huomiota palautumiseen ja yöunien laatuun hoidon jälkeen, jotta saat parhaan hyödyn hoidosta

VYÖHYKETERAPIAN HOITOSARJA

Vyöhyketerapialla saadaan tehokkain ja pitkäaikainen vaikutus kun sitä tehdään hoitosarjoissa. Jatkokäynneillä käydään läpi kaikki ihmiskehon heijasteet molemmista jalkateristä, lähetetään uudet signaalit ja katsotaan miten tilanne on muuttunut edellisestä käsittelystä.

Kehon tila muuttuu koko ajan riippuen siitä miten elämme, mitä syömme ja mille olosuhteille ympäristössä ja vuorovaikutussuhteissa altistumme. Jokainen vyöhyketerapiakäsittely aktivoi elimistön tekemään töitä mahdollisten haasteiden korjaamiseksi.

Käsittelyn aikaansaama korjaava, uudistava ja puhdistava toiminta säilyy kehossa aktiivisena viikosta kahteen viikkoa, jolloin keho tekee tavallista enemmän töitä tasapainon eli homeostaasin saavuttamiseksi. Mitä enemmän töitä keho tekee, sitä nopeammin epätasapainotilasta kertova heijastetuntemus, kipu, kireys tai jäykkyys häviää jalan heijastealueilta. Heijastetuntemuksen luonne muuttaa muotoaan miellyttävämmäksi, sitä mukaa mitä enemmän korjaavia töitä on elimistössä tehty ja mitä lähempänä tasapainotilaa ollaan. Kun tasapainotila on saavutettu tai riittävän lähelle tasapainotilaa päästy, heijasteiden painelu tuntuu miellyttävältä ja rentouttavalta jalkojen painelulta.

MITÄ VYÖHYKETERAPIAKOULUKUNTAA IDA EDUSTAA?

Ida harjoittaa norjalaisen luonnonlääketieteen tohtori Charles Ersdalin kehittämää vyöhyketerapiaa, ja nykyisin vyöhyketerapian kehitystyötä jatkaa Terje Varpe, Ersdal&Varpe Ans. Muita vyöhyketerapiasuuntauksia Suomessa on esimerkiksi refleksologia ja psykologinen vyöhyketerapia. Suomessa harjoitetut eri vyöhyketerapiamuodot ovat hyvin erilaisia hoitoja keskenään ja niissä on täysin erilainen lähestymistapa, käsittelytekniikka ja myös erilaiset vaikutukset vaikka kaikista voidaan puhua vyöhyketerapiana. Näillä sivuilla annetut tiedot koskevat vain Charles Ersdalin vyöhyketerapiaa.

Kokeneita ja taitavia Charles Ersdalin vyöhyketerapeutteja ovat esimerkiksi Risto Tuovinen, Kirsi Sarimaa, Veikko Mäkinen ja Sini Laukkanen. Ida tutustui vyöhyketerapiaan Risto Tuovisen vastaanotolla vuonna 2009 ja sitä kautta kiinnostui itsekin opiskelemaan vyöhyketerapeutiksi.

Charles Ersdalin vyöhyketerapeuteilla on koulutuksessaan hyvin tarkat kartat siitä, miten ihmisen keho sijoittuu jalkaterän alueelle heijastejärjestelmäksi. Ersdalin & Varpen kartoissa on piirretty erittäin tarkasti eri alueet kehossa: sisäelimet, hermosto (mm.vagushermon eri haarat), verisuonet, lihakset, luut sekä ulkoisen ja sisäisen lymfan alueet. Vyöhyketerapiassa saadaan hyvin tarkasti kohdennettua vaikutuksia kyseisille alueille.

Esimerkiksi googlen kuvahausta löydettävät vyöhyketerapia- tai refleksologiakartat ovat suuntaa antavia, mutta usein heijasteet ovat näissä kartoissa vähän sinnepäin, eli väärissä paikoissa eikä tiettyjä tärkeitä alueita kehossa ole määritetty karttoihin ollenkaan. Pelkästään aivojen karttoihin on Charles Ersdalin vyöhyketerapiassa määritelty 38 eri aluetta, esimerkiksi hypotalamus, aivolisäke, limbinen järjestelmä ja mantelitumake, isot aivot ja niiden motorinen ja autonominen keskus, ydinjatke, pikkuaivot, laskimoveriviemärit eli sinukset, käpyrauhanen, aivokurkiainen, talamus, näköhermoristi, kaikkien aivohermojen kuten esim. hajuhermon ja vaguksen lähtökohdat jne. Nämä kaikki alueet myös käsitellään Charles Ersdalin vyöhyketerapiassa ja taitava terapeutti osaa käsitellä heijasteet niin että niihin saadaan vaikutus ja muutos usein näkyy heti olossa. Monissa netistä löytyvissä kartoissa on aivojen kohdalla kahdesta kuuteen eri aluetta, mikä havainnollistaa hyvin eri karttojen tarkkuuseroja verrattuna Ersdalin & Varpen kehittämiin karttoihin.

Charles Ersdalin vyöhyketerapiakoulutusta järjestetään vuosittain Suomessa eri paikkakunnilla. Vyöhyketerapiakoulutus kestää n.kaksi vuotta, minkä lisäksi tutkinnon suorittaakseen on käytävä lääketieteen perusopinnot, ensiapukoulutus ja luontaislääketieteen perusteet Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL ry:n vaatimusten mukaisesti. Lisää tietoa koulutuksesta löydät Suomen vyöhyketerapeutit ry:n sivuilta www.suomenvyohyketerapeutit.fi.

On hyvä varmistaa vyöhyketerapiaan hakeutuessaan mitä koulutuksia vyöhyketerapeutti on käynyt. Vyöhyketerapeutti ammattina ei ole suojattu, joten eri vyöhyketerapeuttien koulutustausta ja taidot voivat vaihdella paljonkin. Ammattilaisen pätevyyttä arvioitaessa on iso merkitys sillä, onko vyöhyketerapeutti opiskellut yhden viikonloppukurssin vai intensiivisesti kaksi tai kolme vuotta. Lisäksi eri koulukuntien vyöhyketerapeuttien antamat hoidot ovat täysin erilaisia hoitomuotoja, joita ei voi verrata keskenään. Esimerkiksi Kaironin kouluttamat vyöhyketerapeutit antavat hoitoa, joka on hyvin kevyttä, rentouttavaa hierontatyyppistä käsittelyä, asiakkaan maatessa hierontapöydällä. Charles Ersdalin koulukunnan vyöhyketerapeutit tekevät jalkojen heijastealueille usein aika napakan tuntuista hoitoa asiakkaan istuessa nojatuolissa, ja he käsittelevät aina kaikki kehoon vaikuttavat järjestelmät, ei vain osaa niistä oireidenmukaisesti vaan aina kokonaisuus. Asiakkaan on myös hyvä varmistaa, että vyöhyketerapeutti käy päivittämässä osaamistaan vuosittain. Aktiivisesti työkseen Charles Ersdalin vyöhyketerapiaa vakavissaan tekevät terapeutit pitävät huolen siitä, että ovat ajantasalla tiedoissaan ja taidoissaan, jotta asiakkaat saavat parasta mahdollista vyöhyketerapiaa.

Norjalainen Terje Varpe on nykyisin pääkouluttajamme ja jatkaa Ersdalin elämäntyön eteenpäinviemistä ja kehittämistä. Vuosittain Terje Varpe saapuu Suomeen kouluttamaan vyöhyketerapeuteille uusimman tiedon, tutkimuksen ja käytännön käsittelyn tarkennukset vyöhyketerapiasta. Ala kehittyy koko ajan, ja tulokset joita voidaan saada aikaan paranevat entisestään kun käsittelytekniikka tarkentuu. Elokuussa 2018 vuosikoulutuksessa aiheena oli ruoansulatusjärjestelmä. Opimme mm. suoliliepeen käsittelyn ja haiman verenkierron tarkemman käsittelyn. Uusimmassa vuoden 2019 vuosikoulutuksessa käsiteltiin uusia heijastealueita, eli saimme tarkennuksia nykyisiin karttoihin.