TRE-STRESSINPURKULIIKKEET

Tällä hetkellä TRE-ryhmätunnit ovat tauolla Idan osteopatiaopiskelun vuoksi, mutta TRE-yksilövalmennusta järjestetään normaalisti. Voit varata ajan TRE-yksilöohjaukseen Idalta.

MITÄ ON TRE?

TRE on stressin ja hermoston yli- tai alivireystilan purkamiseen ja kehon palautumiseen käytettävä menetelmä. Yksinkertaisten TRE-stressinpurkuliikkeiden (Tension & Trauma Releasing Exercises) avulla aktivoidaan oman kehon tuottama luonnollinen mekanismi, joka ilmenee hermostoperäisenä tärinänä ja liikkeenä. Tärinän avulla keho pyrkii palautumaan nykyhetken stressistä sekä vapautumaan myös vanhoista kehoon jääneistä jännityksistä ja traumoista. TRE:tä voi harjoittaa omatoimisesti, ryhmässä tai ohjaajan kanssa yksilövalmennuksessa.

TRE on vaikuttava menetelmä, jota harjoittaessa saattaa ilmetä joskus erilaisia tunteita tai tuntemuksia, sekä positiivisia että negatiivisia. Tämä kuuluu luonnollisena osana TRE-prosessiin. Neurogeeninen tärinä on kehomme oma mekanismi, joka TRE:tä harjoittaessa vain otetaan käyttöön, jolloin keho alkaa tuottaa erilaista liikettä kuten tärinää. Usein liike lähtee hyvin kevyesti alussa liikkeelle. Lopulta liike kulkee läpi koko kehon etsien syviä kroonisia lihasjännityksiä, purkaen ne ja siten vieden kesken jääneitä kehollisia prosesseja loppuun.

Tärinä käynnistetään lantion alueella sijaitsevasta painopistekeskuksesta, johon kuuluvat mm. psoas-lihakset joita pidetään ihmisen taistele ja pakene –lihaksina. Tällä alueella on myös lantion alueen iso hermopunos, jolla on suora yhteys autonomiseen hermostoon. Vaaran uhatessa keho vaistoaa hermopunoksen kautta uhkan ja vasta sitten tieto uhkatilanteesta menee aivoille ja tietoisuuteen. Keho myös usein päättää miten uhkaan reagoidaan ennen kuin tieto siitä saavuttaa tietoisuuden. Jos uhkaavien, stressaavien tai traumaattisten tilanteiden jälkeen keho ei pysty käynnistämään palauttavaa prosessia eli tärinää tai vapinaa, jännitykset ja stressihormonit jäävät kehoon ja niitä ylläpidetään jatkossakin jos palautumisprosessia ei käynnistetä.

TRE:n käynnistämä fysiologinen, biologinen ja neurologinen palautumisprosessi rauhoittaa autonomista hermostoa, jolloin aivot saavat viestin uhkan poistumisesta. Kun keho ja mieli ymmärtävät olevansa turvassa,  myös stressihormonit kuten kortisoli alkavat laskea.  TRE-prosessi etenee jokaisella yksilöllisesti ja kaikenlaisiin tuntemuksiin ja kaikenlaiseen liikkeeseen on hyvä varautua. On myös mahdollista, että pintaan saattaa joskus tulla mielikuvia tai muistoja menneisyydestä.

Usein jo lapsesta saakka sosiaalisista syistä vältämme holtittomalta näyttävää liikettä, jolloin jännittävien tilanteiden jälkeen estämme tärinän ja pysäytämme palautumisprosessin, jolloin jännitykset jäävät kehoon. Jos purkamista ei tapahdu, keho ja mieli ovat jatkuvasti hälytystilassa, jolloin hermosto on rekrytoitu puolustuskäyttöön, ei homeostaasin käyttöön. Kroonisen stressin jatkuessa ongelmia syntyy helposti mm. ruoansulatuksen kanssa. Myös kuona-aineiden poisto, immuunipuolustus ja tasapainoinen hormonitoiminta ovat kehollisia prosesseja, jotka toimivat hyvin vain silloin kun keho kokee olevansa turvassa.  TRE:n tarkoitus on viedä puolustautumiseen ja suojautumiseen liittyvät taistele-, pakene- tai dissosiaatioprosessit loppuun, jolloin ihminen voi palata normaalitilaan. Mahdollisuutemme liikkua vapaasti palautuu ja tarve kontrolloida itseämme ja kehoamme vähenee sekä kehosta luonnostaan tuleva turvallisuuden tunne lisääntyy.

TRE sopii melkein kenelle tahansa menetelmäksi purkaa kehon ja mielen jännitystä ja stressiä. TRE:tä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Tanssijat, puhujat ja esiintyjät käyttävät TRE:tä esiintymisjännitykseen, sopivan vireystilan löytämiseen sekä palautumiseen. Kilpaurheilijat käyttävät TRE:tä ennen urheilusuoritusta ja myös sen jälkeen, jolloin laktaattipitoisuus lihaksissa vähenee. TRE:tä käyttävät haastavissa ammateissa toimivat terapeutit, kriisityöntekijät, sotilaat, palomiehet jne jaksaakseen työssään. TRE:tä käytetään myös terapiassa PTSD-häiriön hoidossa keskustelumuotoisen terapian ohella.

Jos olet perusterve ja sinulla on normaali fyysinen ja psyykkinen terveyden tila, on TRE-harjoittelu turvallista sinulle. TRE:tä ei suositella kuitenkaan aloitettavan seuraavanlaisissa tilanteissa kuten raskaus, välittömästi leikkauksen jälkeen, vakava sydänsairaus, syöpä, epilepsia, skitsofrenia tai psykoosi (psykoosinestolääkitys). Jos oma sairautesi mietityttää, ole yhteydessä lääkäriin ja varmista TRE:n soveltuvuus TRE-ohjaajalta.

 

MIKSI KANNATTAA HARJOITELLA RYHMÄSSÄ?

TRE on hyvä itsehoitomenetelmä stressin hallintaan. Kuitenkin TRE-liikkeiden avulla aikaansaatu hermostoperäinen tärinä on usein voimakkaampaa ryhmässä ja prosessi etenee nopeammin kuin kotona harjoitellessa. Jos stressaaviin tilanteisiin tai traumaattisiin kokemuksiin liittyvät jollain tapaa muut ihmiset, tai ne ovat tapahtuneet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, purkautuvat ne kehon muistista tehokkaimmin ihmiskontaktissa. Ryhmätunneilla TRE-prosessin aikana läsnä on turvallinen ja lämminhenkinen ohjaaja, joka valvoo TRE-prosessin etenemistä. Myös muiden ryhmässä harjoittelevien ihmisten läsnäolo edesauttaa jokaisen omaa TRE-prosessia.

Tunnilla opitaan tekemään TRE:tä siten että se tuntuu turvalliselta, sekä opitaan itsesäätelyä eli miten omaan TRE-prosessiinsa voi vaikuttaa.

Ohjaaja voi ryhmätunnilla tarvittaessa tehdä kevyitä interventioita, jos tärinä/liike toistaa pitkään samaa liikettä tai ei pääse etenemään. Interventio voi olla esimerkiksi kevyt kosketus, jonka avulla voidaan saada tärinä/liike liikkumaan mahdollisten esteiden, jännitysten ja lihaspanssareiden läpi kehossa ja siten saadaan liike leviämään alueille, joissa sitä ei aikaisemmin ole esiintynyt. Tällöin liike pääsee purkamaan jännityksiä myös niillä alueilla, joihin yhteys oli aiemmin kadoksissa. Tarvittaessa Ida käyttää tunnilla myös vyöhyketerapiapisteiden käsittelyä niille TRE-treenaajille, jotka ovat aiemmin käyneet vyöhyketerapiassa. Asiakkaan luvalla voidaan käsitellä erimerkiksi solar plexus -stressipistettä, tai muita vagushermon haaroja jalkaterän heijastealueilta, mikä edesauttaa kehon luonnollisen palautumismekanismin etenemistä.