SUSANNA YLÖSTALO / RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Terapiatyössä kiinnitän erityisesti huomiota vuorovaikutuksen laatuun. Lähtökohtana kaikelle työskentelylle on, että asiakas kokisi tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Sitä kautta syntyy toimiva asiakassuhde ja vahva pohja yhteistyölle. Jokaisella meillä on oma yksilöllinen polkunsa, mutta ihmisinä keholliset mekanismimme ovat samanlaiset. Jaamme myös hyvin samankaltaisia iloja, pelkoja ja suruja. Tätä samankaltaisuutta voidaan hyödyntää erilaisista kriiseistä toipumisessa, ongelmatilanteiden ymmärtämisessä ja mikä tärkeintä - uuden toiveikkuuden löytämisessä.

Työskentelyni asiakkaiden kanssa pohjaa vahvasti ratkaisu- ja voimavarakeskeisiin kysymyksiin. Samalla pyrin mahdollisimman laajasti hyödyntämään ja yhdistelemään erilaisia vuosien varrella oppimiani menetelmiä, aina tarkasti asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Näin ollen tapaamisissa voidaan hyödyntää muun muassa luovia toiminnallisia menetelmiä, rakentavaa ja myötäelävää vuorovaikutusta (Nonviolent Communication) sekä hypnoterapeuttisia menetelmiä.

Vuosina 2015-2017 opiskelin Lyhytterapiainstituutissa ratkaisukeskeisen lyhytterapian tutkinnon ja valmistuin sieltä helmikuussa 2017. Lopputyössäni haastattelin ihmisiä, jotka olivat selvinneet hengissä erilaisista ääriolosuhteista, kuten luonnonkatastrofeista, erilaisista onnettomuuksista sekä panttivankitilanteista. Minua kiinnosti, minkälaiset asiat haastateltavien omasta mielestä olivat auttaneet heitä kyseisten vastoinkäymisten käsittelyssä ja itse toipumisessa. Materiaalista olen kerännyt aineistoa erilaisista keinoista, joita voi hyödyntää raskaiden kokemusten ymmärtämisessä sekä apuna toipumisessa.

Lyhytterapiakoulutuksen jälkeen jatkoin opintoja Laurea ammattikorkeakoulussa, josta olen valmistunut sosionomiksi toukokuussa 2019. Syvennyin opinnoissani erilaisiin sosiaalialalla käytössä oleviin luoviin menetelmiin, kuten draaman-, musiikin- ja tanssin pedagogisiin mahdollisuuksiin, psyko- ja sosiodraamaan, kuvallisen ilmaisun terapeuttisiin menetelmiin sekä tarinateatteriin. Toisena vahvana painotuksena opinnoissani on ollut kriisi- ja traumatyö. Opiskelujen jälkeen olen toiminut kriisityöntekijänä akuutin kriisityön parissa ja edelleenkin keikkailen muun työni ohessa mm. Helsingin kriisipäivystyksessä.

Avasimme yhteisen vastaanoton Ida Koiviston kanssa vuonna 2016. Ida työskentelee vyöhyketerapeuttina ja TRE-ohjaajana sekä opiskelee tällä hetkellä osteopaatiksi. Yhteinen haaveemme oli luoda palvelu, jossa ihmisiä hoidettaisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Keho ja mieli ovat kokonaisuus, joten halusimme, että ihmisillä olisi mahdollisuus saada apua niin psyykkiseen, kuin fyysiseen hyvinvointiin saman katon alta. Fredrikinkadun pieni ja kodikas vastaanottomme tarjoaa turvallisen ja rauhallisen paikan asioiden läpikäymiseen ja terapeutit luonnollisesti työskentelevät salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden alla.

Olen hyvin kiitollinen, että saan tavata upeita ihmisiä työssäni ja samalla todistaa erilaisten myönteisten muutosten olevan mahdollisia elämässä.

Susanna

                                                                              

Lyhytterapiainstituutin ovat perustaneet ratkaisukeskeisen psykoterapian ja valmennuksen uranuurtajat, psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman ja sosiaalipsykologi Tapani Ahola. Lyhytterapia-koulutukseen on sisältynyt mm. seuraavat opinnot:

 • Muksuoppi (lapset ja nuoret)
 • Ratkaisukeskeinen kriisi- ja traumaterapia
 • Ratkaisukeskeiset menetelmät päihdeongelmien hoitamiseen
 • Ratkaisukeskeiset menetelmät lähisuhdeväkivallan käsittelyyn
 • Masennus, paniikki- ja pakko-oireet erityistarkastelussa
 • Työyhteisön kehittäminen sekä työyhteisön henkinen hyvinvointi
 • Auttamistyön etiikka ja positiivinen psykologia

PITKÄT KOULUTUKSET

 • 2017-2019  Sosionomi / Laurea Ammattikorkeakoulu
 • 2015-2017   Terapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapia (Solution-Focused Practitioner) / Lyhytterapiainstituutti
 • 2005-2010  Medianomi (Viestinnän koulutusohjelma) / Metropolia Ammattikorkeakoulu

MUUT KOULUTUKSET & KURSSIT & JÄSENYYDET

 • Ratkes Ry:n jäsen / www.ratkes.fi
 • Ihmissuhdetyö Ry:n jäsen / www.ihmis.fi
 • 2020-2021 Ryhmän ohjaajan koulutus (kesto 6kk) / Helsingin Psykodraamainstituutti
 • 2019 Kertaterapiakoulutus / Ben Furman & Tapani Ahola / LTI
 • 2018 Lyhytterapian menetelmiä traumoista ja muista vaikeista elämänkokemuksista toipuville / Ben Furman / LTI
 • 2017  Hypnoterapeuttiset menetelmät masennuksen, ahdistuksen ja traumaattisten kokemusten hoidossa / Robert McNeilly / LTI
 • 2017 Verkkokriisityön koulutus / Suomen mielenterveysseura
 • 2017  Kriisipuhelinkoulutus / Suomen mielenterveysseura
 • 2016  Ratkaisukeskeinen työskentely haastavien lapsiperheiden kanssa / Eric Sulkers / LTI
 • 2016  Itsemurhakriisin ratkaisukeskeinen hoito / Heather Fiske / LTI
 • 2016  Häpeä ja sen voittaminen / Sexpo
 • 2015  Vaikuttava terapeuttinen haastattelu / Chris Iveson / LTI