RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Jos pohdit terapian aloittamista, varaa aika 60 minuutin maksuttomalle tutustumiskäynnille ja kartoitetaan yhdessä tilannettasi. Et tarvitse lähetettä, eikä tutustumiskäynti velvoita jatkamiseen. Terapeutilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Keskustelukielenä suomi tai englanti. Terapeutilla on ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutus.

Syitä hakeutua lyhytterapiaan voivat olla esimerkiksi ihmissuhdeongelmat, ahdistus, uupumus, yllättävä kriisi, läheisen kuolema tai vakava sairastuminen, erilaiset riippuvuudet ja pelot. Elämässä on voinut tapahtua asioita, joiden käsittelemiseen tai ymmärtämiseen kaipaa apua tai esimerkiksi uuden suunnan etsiminen ja itsensä kehittäminen ovat ajankohtaisia.

RATKAISUKESKEISESSÄ LYHYTTERAPIASSA:

  • Keskusteluiden fokus on enemmän nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Menneisyydestä puhutaan sen verran, kun se on tarpeellista.
  • Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys.
  • Pyritään lisäämään toiveikkuutta ja rakennetaan luottoa omiin kykyihin.
  • Hyödynnetään käytössä olevia vahvuuksia.
  • Määritellään selkeät tavoitteet työskentelylle.
  • Läheiset ja verkostot nähdään voimavarana – asiakkaan halutessa he voivat myös osallistua tapaamisiin.
  • Tyypillisesti asiakasta tavataan 1-10 kertaa. Myös pidempi asiakassuhde on kuitenkin mahdollinen. Käynnit loppuvat, kun niitä ei koeta enää tarpeellisiksi.
  • Painopisteenä muutoksen käynnistäminen.
  • Voidaan yhdistää harjoituksia myös muista terapiasuuntauksista.
  • Sopii kaikenlaisten ongelmien käsittelyyn.