RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA

Jos pohdit lyhytterapian aloittamista, varaa aika 60 minuutin tutustumiskäynnille ja kartoitetaan yhdessä tilannettasi. Et tarvitse lähetettä. Terapeutilla on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Keskustelukielenä suomi tai englanti.  

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia soveltuu hyvin aikuisten, nuorten, lasten sekä parien ja perheiden kanssa työskentelyyn. Työskentely on käytännönläheistä, myönteistä ja katsetta tulevaisuuteen suuntaavaa. Lyhytterapiassa ei käydä läpi asiakkaan koko elämää, vaan keskitytään tässä hetkessä pinnalla oleviin asioihin. Työskentelyssä keskitytään täsmällisesti siihen, mihin asiakas hakee apua ja esimerkiksi menneisyyttä käsitellään sen mukaan, mikä nähdään tarpeelliseksi. Tapaamisissa vahvistetaan asiakkaan omia kykyjä ja taitoja kulkea kohti toivomaansa muutosta.

Yleisiä syitä hakeutua lyhytterapiaan ovat esimerkiksi ihmissuhdeongelmat, ahdistus, uupumus, stressi, pelot tai erilaiset elämänkriisit. Lyhytterapia sopii myös tilanteisiin, jossa uuden suunnan etsiminen ja itsensä kehittäminen ovat ajankohtaisia.

Lyhytterapiaan voi myös hakeutua miettiessään pidempää psykoterapiaa tai odottaessaan sopivan terapeutin löytymistä. Tarjoamamme lyhytterapia ei kuitenkaan ole terveydenhuollon hoidollista psykoterapiaa, joten vakavimmissa tai kroonistuneissa mielenterveyden ongelmissa kannattaa hakeutua erikoissairaanhoidon piiriin. Lyhytterapia ei ole Kela-korvattavaa. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on yleisesti ottaen kustannustehokasta, sillä usein jo 3-5 käyntikertaa auttaa asiakasta eteenpäin. Käyntien määrä muovautuu kuitenkin aina asiakkaan tarpeen mukaan, joten myös pidemmät prosessit ovat mahdollisia. Toisinaan yksittäinenkin tapaaminen voi olla riittävä. Tapaamiset on mahdollista toteuttaa vastaanotolla, etänä perinteisen puhelun tai videopuhelun kautta sekä sään salliessa myös ulkona. Tapaamisista ei tehdä kirjauksia mihinkään tietojärjestelmiin.

RATKAISUKESKEISESSÄ LYHYTTERAPIASSA:

 • Asiakkaan omilla toiveilla, tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys.
 • Tuetaan toiveikkuutta ja rakennetaan luottoa omiin kykyihin.
 • Hyödynnetään käytössä olevia vahvuuksia ja herätellään mahdollisesti uinuvia voimavaroja.
 • Menneisyyttä käsitellään sen verran, kuin se on tarpeellista.
 • Voidaan laajentaa näkökulmia sekä lisätä itsetuntemusta.
 • Määritellään selkeät tavoitteet työskentelylle.
 • Läheiset ja verkostot nähdään voimavarana – asiakkaan halutessa he voivat myös osallistua tapaamisiin.
 • Tyypillisesti asiakasta tavataan 1-10 kertaa. Käynnit loppuvat, kun niitä ei koeta enää tarpeellisiksi.
 • Painopisteenä muutoksen käynnistäminen.
 • Voidaan yhdistää harjoituksia myös muista terapiasuuntauksista.
 • Sopii monenlaisten ongelmien käsittelyyn.