IDA KOIVISTO / VYÖHYKETERAPIA & TRE

Olen työlleni omistautunut vyöhyketerapeutti ja monipuolinen hyvinvointialan ammattilainen. Kohtaan asiakkaani empaattisesti ja otan huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet terapiatyössäni. Tällä hetkellä tarjoamani palvelut ovat vyöhyketerapia ja TRE.

Sain tehokasta apua omiin terveysongelmiini Charles Ersdalin vyöhyketerapiasta Risto Tuovisen vastaanotolla vuonna 2009 ja kiinnostuin silloin kokonaisvaltaisesta terveydenhoidosta. Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja hyvinvointia tukevasta ravitsemuksesta tuli merkityksellistä minulle jo vuotta aiemmin vuonna 2008 kun omat terveysongelmani pakottivat alkamaan ottaa vastuuta omasta terveydestäni ja hyvinvoinnistani ja tekemään muutoksia pysyvän hyvinvoinnin eteen.

Vuosina 2010-2012 opiskelin Charles Ersdalin vyöhyketerapiaopinnot ja 2012-2013 diplomivyöhyketerapeutin tutkintoon kuuluvat lääketieteen perusopinnot. Päivitän osaamistani vuosittain vyöhyketerapian täydentävässä jatkokoulutuksessa, jossa käydään läpi viimeisin vyöhyketerapia-alan tieto, tutkimus ja käytännön vyöhyketerapiakäsittely. Lisäksi toimin Suomen Vyöhyketerapeutit ry:n hallituksen jäsenenä.

Vyöhyketerapiassa hoidan ihmisen terveyttä ja hyvinvointia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti niillä keinoilla, joita minulla on käytössäni. Charles Ersdalin vyöhyketerapia itsessään on kokonaisvaltainen hoitomuoto, jossa jokaisella hoitokerralla käydään läpi ihmisen kokonaisuus. Annan vastaanotollani tarvittaessa myös neuvontaa siitä, miten itse voi huolehdia terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyy fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen ja henkinen hyvinvointi sekä biokemiallinen, hermostollinen ja fysiologinen tasapaino. Periaate on se, että elimistö hakeutuu palautuessaan kohti sisäistä tasapainoa. Koen, että ihmisen kokonaisuutta voidaan tutkia ja hoitaa tehokkaimmin kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, jossa otetaan huomioon myös elämäntapaan liittyvät tekijät kuten ravinto, uni, palautuminen, stressinpurku, liikunnan harjoittaminen ja sosiaaliset suhteet. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa hyödyntämällä voidaan myös tehokkaasti ennaltaehkäistä sairauksia.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueista stressin purkaminen, palautuminen ja ravinto ovat tällä hetkellä eniten sydäntäni lähellä, sillä itselläni sekä myös vyöhyketerapia-asiakkaillani on ollut haasteita niiden suhteen. Ravintoon ja stressin purkuun liittyviä asioita olen oppinut sekä alan laadukkaissa koulutuksissa, mutta myös oman kantapään kautta. Minulla on loputon tiedonjano ja uskon elinikäiseen oppimiseen. Kehitänkin vyöhyketerapeutin ammattitaitoani jatkuvasti osallistumalla erilaisiin ammattitaitoani tukeviin hyvinvointiaiheisiin koulutuksiin, joita ovat olleet mm. TRE, ravintoterapia, aromaterapia ja sähkölaserakupunktio.

Olen erityisen kiinnostunut erilaisten kehon ja mielen jännitystilojen ja tunteiden vaikutuksesta kehoomme. Kaikkiin tunteisiin liittyy kehollinen reaktio. Jännitykset ja lukot ihmisen kehossa näkyvät vyöhyketerapiassa heijastealueilla ja jännityksiin liittyviä patoutuneita tunteita voi vapautua myös vyöhyketerapiakäsittelyn aikana. Ihmisen mieli, tunteet, henkisyys ja fyysinen keho ovat kokonaisuus ja vyöhyketerapiassa hoidetaan aina kokonaisuutta.

Koen, että hyvä ravitsemus on tärkeää pysyvälle henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Ravinnon merkityksen ymmärtäminen ja tiedon soveltaminen asiakastyössä on tärkeä työkalu vyöhyketerapeutille, sillä tietyt ravitsemukselliset epätasapainotilat voivat näkyä vyöhyketerapiakäsittelyssä asiakkaan jalkojen heijastealueilla. Vyöhyketerapialla saadaan kehon toimintoja tasapainoa kohti ja ravinnolla annetaan oikeanlaiset rakennuspalikat, jotta solut voivat uudistua ja terve keho rakentua.

Olen sertifioitu TRE-ohjaaja (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises). TRE:llä on ollut suuri merkitys omassa elämässäni ja myös monet asiakkaani ovat kokeneet hyötyvänsä TRE:stä. TRE:stä olen saanut työkaluja mm.  stressaantuneiden, uupuneiden, masentuneiden, traumatisoituneiden sekä erityisherkkien asiakkaiden vyöhyketerapiahoidon toteutukseen. Vastaanotollani käy paljon hermoston rakenteeltaan erittäin herkkiä eli erityisherkkiä (HSP, highly sensitive person) asiakkaita, jotka erityisesti hyötyvät TRE-stressinpurkuliikkeistä ja hermostollisen palautumisprosessin käynnistämisestä. Joskus vyöhyketerapia voi myös laukaista stressiä purkavan palautumismekanismin kehossa, joka ilmenee lihasten tärinänä tai vapinana.  TRE:n harjoittaminen parantaa vyöhyketerapiastakin saatavia tuloksia.

Aloitin vyöhyketerapiavastaanoton alkuvuodesta 2016. Minulla on taustalla viestinnän tutkinto Metropolia ammattikorkeakoulusta ja vuosien työkokemus animaatioalalta tuotanto- ja peliyrityksistä. Vahva kutsumukseni ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen pariin vei kohti päätoimista terapiatyötä. Tällä hetkellä olen palannut Metropolia ammattikorkeakouluun tarkoituksenani valmistua osteopaatiksi vuonna 2022. Osteopatian filosofia on hyvin samanlainen kuin vyöhyketerapian näkemys ihmisestä kokonaisuutena. Syvällinen anatomian ja fysiologian opiskelu on osteopatian vahvuuksia ja tämä tulee syventämään myös vyöhyketerapeutin ammattitaitoani, sillä vyöhyketerapia pohjautuu mm. anatomiaan ja fysiologiaan.

Ida