IDA KOIVISTO / VYÖHYKETERAPIA & TRE

Olen työlleni omistautunut vyöhyketerapeutti ja hyvinvointialan harjoittaja. Kohtaan ihmiset empaattisesti ja läsnäolevasti ja otan huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet terapiatyössäni. Tällä hetkellä tarjoamani palvelut ovat vyöhyketerapia ja TRE.

Sain tehokasta apua omiin terveysongelmiini Charles Ersdalin vyöhyketerapiasta Risto Tuovisen vastaanotolla vuonna 2009 ja kiinnostuin silloin integratiivisesta lääketieteestä. Terveellisestä ravinnosta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista tuli merkityksellistä minulle jo vuotta aiemmin vuonna 2008 kun omat terveysongelmani pakottivat alkamaan ottaa vastuuta omasta terveydestäni ja hyvinvoinnistani ja tekemään muutoksia pysyvän hyvinvoinnin eteen.

Vuosina 2010-2013 opiskelin Charles Ersdalin vyöhyketerapian ja lääketieteen perusopinnot ja käyn myös vuosittain vyöhyketerapian täydentävässä jatkokoulutuksessa, jossa käydään läpi viimeisin alan tieto, tutkimus ja käytännön vyöhyketerapiakäsittely. 

Vyöhyketerapiassa hoidan ihmisen terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Annan vastaanotollani tarvittaessa myös neuvontaa miten itse voi huolehdia terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyy fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen ja henkinen hyvinvointi sekä biokemiallinen, hermostollinen ja fysiologinen tasapaino. Periaate tässä on se, että elimistö hakeutuu palautuessaan kohti sisäistä tasapainoa. Ihmisen kehon ja mielen kokonaisuutta voidaan tutkia ja hoitaa tehokkaimmin kokonaisvaltaisella lähestymistavalla, jossa otetaan huomioon myös elämäntapaan liittyvät tekijät kuten ravinto, uni, palautuminen, stressinpurku, liikunnan harjoittaminen ja sosiaaliset suhteet. Kokonaisvaltaista lähestymistapaa hyödyntämällä voidaan myös tehokkaasti ennaltaehkäistä sairauksia.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueista stressin purkaminen, palautuminen ja ravinto ovat tällä hetkellä eniten sydäntäni lähellä, sillä itselläni sekä myös vyöhyketerapia-asiakkaillani on ollut haasteita niiden suhteen. Ravintoon ja stressin purkuun liittyviä asioita olen oppinut sekä alan laadukkaissa koulutuksissa, mutta myös oman kantapään kautta. Minulla on loputon tiedonjano ja uskon elinikäiseen oppimiseen. Kehitänkin vyöhyketerapeutin ammattitaitoani jatkuvasti osallistumalla erilaisiin ammattitaitoani tukeviin hyvinvointiaiheisiin koulutuksiin.

Olen erityisen kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisesta terveydestä, stressin purkamisesta ja jännitysten ja tunteiden vaikutuksesta fyysiseen kehoomme, koska kaikkiin tunteisiin liittyy myös kehollinen reaktio. Jännitykset ja lukot ihmisen kehossa näkyvät vyöhyketerapiassa heijastealueilla ja jännityksiin liittyviä patoutuneita tunteita voi vapautua myös vyöhyketerapiakäsittelyn aikana. Ihmisen mieli, tunteet, henkisyys ja fyysinen keho ovat kokonaisuus ja vyöhyketerapiassa hoidetaan aina kokonaisuutta.

Koen että hyvä ravitsemus on tärkeää pysyvälle henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Ravinnon merkityksen ymmärtäminen ja tiedon soveltaminen asiakastyössä on tärkeä työkalu vyöhyketerapeutille, sillä tietyt ravitsemukselliset epätasapainotilat voivat näkyä vyöhyketerapiakäsittelyssä asiakkaan jalkojen heijastealueilla. Vyöhyketerapialla saadaan kehon toimintoja tasapainoa kohti ja ravinnolla annetaan oikeanlaiset rakennuspalikat, jotta solut voivat uudistua ja terve keho rakentua.

Tällä hetkellä opiskelen TRE-ohjaajaksi (Tension & Trauma Releasing Exercises) ja ohjaan pientä ryhmää Kulosaaren Mommy&Me hoitokeskuksessa. TRE:llä on ollut suuri merkitys omassa elämässäni ja myös monet asiakkaani ovat kokeneet hyötyvänsä TRE:stä. TRE:stä olen saanut työkaluja mm.  stressaantuneiden, uupuneiden, masentuneiden, traumatisoituneiden sekä erityisherkkien asiakkaiden vyöhyketerapiahoidon toteutukseen. Vastaanotollani käy paljon hermoston rakenteeltaan erityisen herkkiä eli erityisherkkiä (HSP, highly sensitive person) asiakkaita, jotka erityisesti hyötyvät TRE-stressinpurkuliikkeistä ja hermostollisen palautumisprosessin käynnistämisestä. Joskus vyöhyketerapia voi myös laukaista stressiä purkavan palautumismekanismin kehossa, joka ilmenee lihasten tärinänä tai vapinana.  TRE:n harjoittaminen parantaa vyöhyketerapiastakin saatavia tuloksia.

Minulla on taustalla viestinnän tutkinto Metropolia ammattikorkeakoulusta ja viiden vuoden työkokemus animaatioalalta tuotanto- ja peliyrityksistä. Ennen siirtymistäni hyvinvointialalle olen mm. tehnyt virtuaalilavasteita elokuvaan ja piirtänyt erikoistehosteita Angry Birds Toons -tv sarjaan. Minulla on ollut jo hyvin pitkään vahva kutsumus ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisen pariin ja tämä on vienyt koko ajan kohti päätoimista terapiatyötä, jonka aloitin alkuvuodesta 2016.

Ida